Oznamy

Podľa  Kalendára zvozu druhotných surovín na rok 2017 bude v obci vykonávať spoločnosť Hater Handlová nasledovný odvoz

 

Kalendár na rok 2017 - Separovaný zber


Zber šatstva, textilu, obuvi a hračiek

Pred obecným úradom je umiestnený kontajner na zber šatstva, textílií, obuvi a hračiek. Do kontajnera sa môžu nosiť uvedené zložky čisté a zabalené. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá raz za dva týždne. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby v prípade, že kontajner bude plný nenechávali vrecia v okolí kontajneru, ale počkali na jeho vyprázdnenie a až potom priniesli zabalené zložky komunálneho odpadu.

Hádzaním oblečenia do kontajnerov:

- chránime životné prostredie

- platíme menej za odvoz odpadkov

- pomáhame ľuďom v núdzi


Obecný úrad v Lipníku oznamuje občanom, že v zmysle Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve uzatvára nájomné zmluvy. Predmetom zmlúv je prenájom hrobových miest na našom cintoríne.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lipníku schválili dňa 12.12.2011 uznesením č. 71/2011 na svojom zasadnutí všeobecne záväzné nariadenie obce Lipník č. 7/2011, v prílohe č. 1 tohto VZN, článku IX poslanci schválili cenník poplatkov a služieb nasledovne:
- poplatok za jednohrob na obdobie 10 rokov ................... 16,00 €
- poplatok za dvojhrob na obdobie 10 rokov ..................... 30,00 €
- poplatok za detský hrob do 15 r. na obdobie 10 rokov .    8,00 €
- poplatok za urnový hrob na obdobie 10 rokov ..............     6,00 €
Obec Lipník, ako prevádzkovateľ pohrebiska podpisuje nájomné zmluvy s nájomcami hrobových miest.
Žiadame občanov, ktorí majú na našom cintoríne pochovaných svojich blízkych, aby na Obecnom úrade v Lipníku počas úradných hodín nahlásili mená nájomníkov jednotlivých hrobových miest.
Následne budú zaevidované a podpísané zmluvy.

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00

Základné info

počet obyvateľov: 512
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

Počasie

Počasie Lipník - Svieti.com