Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo - adresa, IČO)

 

1/13

 

úprava chodníka a prepravné

 

150,00

 

 

3.1.2013

Ing. Zdeno Lomnický

Diviaky n/Nitr. 618

 

2/13

 

Obecné noviny na rok 2013 - predpl.

 

52,00

 

 

3.1.2013

INPROST s.r.o.

Smrečianska 29

81105 Bratislava

 

3/13

 

Outsourcing IT

 

51,60

 

 

3.1.2013

ERPE servis s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

4/13

 

poplatok za telefón PL OcÚ a MŠ

 

58,03

 

 

7.1.2013

Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

5/13

 

separácia odpadu

 

111,43

 

 

8.1.2013

Hater - Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

6/13

 

zneškodnenie odpadu

 

251,62

 

 

8.1.2013

Hater - Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

7/13

 

tlačivá na DzN 2013

 

31,14

 

 

8.1.2013

Foto-Video-Copy_Centrum

Hviezdoslavova 25

97901 Rimavksá Sobota

 

8/13

 

kontrola hasiacich prístrojov

 

251,16

 

 

8.1.2013

Miroslav Vojtko - Elektroservis

95501 Topoľčany

 

9/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

322,28

 

 

8.1.2013

COPP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97168 Prievidza

 

10/13

 

dopravné výkony

 

111,07

 

 

10.1.2013

Hater - Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

11/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

345,48

 

 

10.1.2013

Hater - Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

12/13

 

členský príspevok na rok 2013

 

401,72

 

 

11.1.2013

Združenie obcí Handlovskej doliny

Morovnianska 464/1

97231 Ráztočno

 

13/13

 

poistné: Zodpovednosť FO a PO

 

155,05

 

 

11.1.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

14/13

 

poistenie majetku

 

29,54

 

 

11.1.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

 15/13

 

predplatné Manažment školy v praxi

 

56,16

 

 

11.1.2013

IURA Edition, spol.s.r.o

Oravská 17

82109 Bratislava

 

16/13

 

aktualizácia programu KEO nosičom

 

13,50

 

 

11.1.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

99106 Záhorce

 

17/13

 

odber el. energie - vyúčtovanie

 

22,73

 

 

15.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

18/13

 

mesačný paušál - starosta

 

30,07

 

 

15.1.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

19/13

 

elektrická energia - vyúčtovanie DS

 

25,18

 

 

15.1.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

20/13

 

elektrická energia - vyúčtovanie OcÚ

 

- 8,09

 

 

15.1.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

21/13

 

elektropráce na VO a vianočná výzdoba

 

401,44

 

 

16.1.2013

EL-MONT Peter Babuljak

Mostná 32

97251 Handlová

 

22/13

 

mesačný paušál OcÚ - 0911364655

 

13,99

 

 

17.1.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

23/13

 

ročný poplatok za ved.účtu CP r. 2013

 

39,96

 

 

17.1.2013

Prima banka, a.s.

Hodžova 11

01011 Žilina

 

24/13

 

elektrická energia 7bj - vyúčtovanie

 

168,96

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

25/13

 

elektrická energia 250/1 - prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

26/13

 

elektrická energia 250/2 - prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

27/13

 

elektrická energia 250/3 - prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

28/13

 

elektrická energia 250/4 - prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

29/13

 

elektrická energia 250/5 - prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

30/13

 

elektrická energia 250/6 - prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

31/13

 

elektrická energia 250/7 - prípojka

 

84,50

 

 

18.1.2013

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčanke 8591/4B

01047 Žilina

 

32/13

 

členský príspevok na r. 2013

 

97,11

 

 

18.1.2013

Združenie miest a obcí hornej Nitry, V.Clementisa52

97101 Prievidza

 

 33/13

 

stravné lístky DOXX

 

389,40

 

 

21.1.2013

 DOXX - stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

34/13

 

elektrická energie 7bj - vyúčtovanie

 

129,16

 

 

23.1.2013

SSE, a.s. Pri Rajčanke 8591/4B, 01001 Žilina

 

35/13

 

paušál za MT 0905789362 - starosta

 

54,08

 

 

23.1.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

36/13

 

elektrická energia - VO vyúčtovanie

 

-152,87

 

 

23.1.2013

Slovakia energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

37/13

 

elektrická energia - MŠ vyúčtovanie

 

-13,76

 

 

23.1.2013

Slovakia energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

38/13

 

zemný plyn - vyúčtovanie

 

-91,19

 

 

25.1.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

39/13

 

zemný plyn - vyúčtovanie

 

290,99

 

 

25.1.2013

 SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

40/13

 

aktualizácia programu KEO 2/2013

 

13,50

 

 

25.1.2013

KEO, s.r.o. Poľná 151/5

99106 Záhorce

 

41/13

 

tlačivá - kancelárske potreby

 

21,76

 

 

25.1.2013

Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT

92541 Kráľov Brod

 

42/13

 

predplatné ŠKOLA 2013

 

22,00

 

 

1.2.2013

JurisDat - M. Medlen

Ondavská 8

82108 Bratislava

 

43/13

 

 aktualizácia program KEO 3/2013

 

13,50

 

 

1.2.2013

KEO, s.r.o

Poľná, 91106 Záhorce

 

44/13

 

zemný plyn

 

587,00

 

 

4.2.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

45/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

58,67

 

 

4.2.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

46/13

 

outsourcing IT a tonery

 

83,88

 

5.2.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

47/13

 

zneškodnenie odpadu

 

502,71

 

 

 

6.2.2013

 

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

48/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ

 

680,53

 

 

7.2.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I. 437

97168 Prievidza

 

49/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

64,57

 

 

7.2.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 

50/13

 

techn. dozor na stavbe 7bj Lipník

 

1.920,00

 

 

8.2.2013

PROJEKTING

Ing. Stanislav Poliak

97232 Chrenovec 242

 

51/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

11.2.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 

 

52/13

 

paušál za MT 0911364655

 

13,99

 

 

14.2.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

 53/13

 

odmena za licenciu - obecný rozhlas

 

20,40

 

 

15.2.2013

SOZA. Hviezdoslavova 3

82108 Bratislava

 

54/13

 

paušál MT 0905789362 - starosta

 

6,00

 

 

20.2.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

55/13

 

stravné lístky DOXX

 

158,18

 


27.2.2013

DOXX - stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

 56/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

71,36

 

 

4.3.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

57/13

 

aktualizácia programu KEO 4/2013

 

13,50

 

 

4.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

58/13

 

zemný plyn

 

573,00

 

 

4.3.2013

SPP, a.s. Mlynské nivy 44

82511 Bratislava

 

59/13

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

5.3.2013

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

60/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

421,23

 

 

 7.3.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97168 Prievidza

 

61/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

8.3.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

62/13

 

zneškodnenie odpadu 

 

278,06

 

 

8.3.2013

 HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

63/13

 

obl. 1+ 1 

 

136,80

 

 

11.3.2013

 HONOR, s.r.o.

Slovanská cesta 1341

02201 Čadca

 

64/13

 

mesačný paušál MT 0911364655

 

19,02

 

 

15.3.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

65/13

 

aktualizácia programu KEO 5/2013

 

13,50

 

 

15.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

66/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

79,31

 

 

15.3.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

67/13

 

mesačný paušál MT 0905789362 star.

 

46,00

 

 

20.3.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

68/13

 

aktualizácia programu KEO 6/2013

 

13,50

 

 

20.3.2013

KEO, s.r.o. Poľná

99106 Záhorce

 

 69/13

 

stravné lístky DOXX

 

188,52
 

 

26.3.2013

DOXX - stravné lístky

Kálov 356, 01001 Žilina

 

 70/13

 

kniha: Takto chutí Horná Nitra

 

90,00

 

 

 

2.4.2013

 Ľuboš Lieskovský - MagicLine, Francisciho 15

97101 Prievidza

 

71/13

 

telefón PL OcÚ a MŠ

 

61,32

 

 

4.4.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

72/13

 

dodávka elektriny

 

317,11

 

 

 8.4.2013

MAGNA, s.r.o.

Beethovenova 5

92101 Piešťany

73/13

dodávka zemného plynu

348,29

 

8.4.2013

MAGNA, s.r.o.

Beethovenova 5

92101 Piešťany

 

 74/13

 

poistenie majetku

 

25,49

 

 

8.4.2013

Komunálna poisťovňa,a.s.

Horná 25

97401 Banská Bystrica

 

75/13

 

outsourcing IT

 

51,60

 

 

8.4.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 

76/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ

 

385,12

 

 

9.4.2013

COOP Jednota Prievidza

A. Hlinku I: 437

97168 Prievidza

 

77/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

119,70

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

78/13

 

zneškodnenie odpadu

 

315,64

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

79/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

10.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

80/13

 

náklady spojené so separáciou odpadu

 

58,39

 

 

12.4.2013

HATER Handlová s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 

81/13

 

mesačný paušál MT 0911364655

 

13,99

 

 

15.4.2013

Slovak Telekom, a.s. 

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 

82/13

 

elektrická energia - vyúčtovanie VO

 

1800,02

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava

 

 83/13

 

elektrická energia - vyúčtovanie OcÚ

 

25,82

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

84/13

 

elektrická energia - vyúčtovanie DS

 

16,02

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

85/13

 

elektrická energia - vyúčtovanie MŠ

 

77,63

 

 

17.4.2013

Slovakia Energy, s.r.o.

Plynárenská 7A

82109 Bratislava 

 

86/13

 

audit účtovnej závierky rok 2012

 

400,00

 

 

18.4.2013

Ing. Milena Korcová

Š. Moyzesa 38/9

96501 Žiar n/Hronom

 87/13 mesačný paušál MT 0905789362 starosta

 

46,00

 

 

 

19.04.2013

 

Orange Slovensko

Metodova 8

82108 Bratislava

 88/13 aktualizácia programu KEO 7/2013  13,50   22.04.2013

KEO, s.r.o, Poľná 151/5

99106 Záhorce

 89/13 likvidácia odpadovej vody 93,90    23.04.2013  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza
 90/13 stravné listky  188,52   29.04.2013

DOXX, spol. s r.o. 

Kálov 356

01001 Žilina

 91/13 tlačivá na daňové priznania z nehn.  19,00   02.05.2013

FVCC, Hviezdoslavova 25

97901 Rimavská Sobota

 92/13 servis na tlačiareň Minolta 138,60   03.05.2013

Tesco copiers, s.r.o

97202 Opatovce n/Nitr.

 93/13 mesačný paušál pevná linka OcÚ a MŠ + internet

 

56,96

 

 

 

06.05.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 94/13

montážne práce na verejnom osvetlení, revízia elektroinštalácie MŠ

 

312,64

 

 

06.05.2013

 

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 95/13 outsourcing IT  51,60    07.05.2013

ERPE servis, s.ro.

SNPO 1153/9

97201 Handlová

 96/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 432,29   09.05.2013

COOP Jednota, SD

A. Hlinku I. 437

97168 Prievidza

 97/13 dodávka elektriny 317,11   09.05.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 98/13 vodné a stočné (ihrisko)  0,00   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 

 

99/13

 

vodné a stočné (7bj)

 

 

247,85

 

 

 

09.05.2013

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 100/13 vodné a stočné (cintorín) 1,34   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 101/13 vodné a stočné (MŠ Lipník) 84,72   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 102/13 vodné a stočné (OcÚ, kult.dom) 29,46   09.05.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Prievidza 
 103/13 dodávka plynu 348,29   10.05.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany
 104/13 zneškodnenie oidpadu 368,50   13.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 105/13 montáž prípojky NN na stavebný pozemok p. Raczka (Píšová Zuzana)

 

 385,47

 

 

 

14.5.2013

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 106/13 odvoz komunálneho odpadu  355,46    14.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová
 107/13 výmena rozbitého skla na vchodových dverách

 

42,10
 

 

14.05.2013

 

Bonas, s.r.o.

Cesta poľnohospodárov 8

97101 Prievidza

 108/13 dopravné výkony 176,45   15.05.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 
109/13 mesačný paušál za MT 0911364655  OcÚ Lipník

 

13,99

 

 

 

15.05.2013

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513  Bratislava

 110/13 náklady spojené so separáciou odpadu 170,27   16.05.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 
 111/13 dopravné výkony  67,82   16.5.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová 
 112/13 obsluha ČOV pri 7bj 90,00   17.05.2013

Pavol Bobok ml.

Lipník č. 208

 113/13 mesačný paušál za MT0905789362 starosta

 

50,64

 

 

21.5.2013

 

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 114/13

webhostingové služby

prevádzka webstránky old.lipnik.sk

48,00    21.5.2013

Luneta s.r.o.

Ľ. Fullu 9

84105 Bratislava

 115/13 stravné listky 404,76   27.05.2013

DOXX s.r.o. 

Kálov 356

01001 Žilina

 116/13 nedoplatok za odber plynu 959,80   29.5.2013

SPP, as.

Mlynské nivy 44/a

82511 Bratislava

 117/13

montáž odbočky miestneho rozhlasu

bytovka - smer IBV

 

324,04

 

 

 

03.06.2013

 

EL-MONT Peter Babuliak

Mostná 32

97251 Handlová

 118/13 mesčný poplatok za pevnú linku OcÚ a MŠ Lipník

 

55,63

 

 

04.06.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

119/13 náklady spojené so separáciou 98,47   06.06.2013

HATER, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 120/13 zneškodnenie odpadu 304,55  

06.06.2013

 

HATER, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

121/13 outsourcing IT 51,60   6.6.2013

ERPE servis

Nábrežná 4

971 04 Prievidza

 122/13 elektrická energia 317,11   7.6.2013

Magna E.A. s.r.o. 

Piešťany

 123/13 plyn 348,29   11.6.2013

Magna E.A. s.r.o. 

Piešťany
124/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník 894,47   11.6.2013

COOP Jednota

Prievidza

 

125/13

 

revízia a úradná skúška plynovodu

IBV II

 

2140,80

  11.6.2013

EMS komplet, s.r.o

Mojmírova 12

97101 Prievidza

 126/13 dopravné výkony 66,43   13.6.2013

Hater, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 127/13 odvoz komunálnheho odpadu

 

355,46

   13.6.2013

Hater, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 128/13 mesačný paušál za MT 0911364655 19,80   17.06.2013

Slovak telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

 129/13  poistenie majetku 395,37   24.06.2013

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

82007 Bratislava 27

 130/13 mesačný paušál za MT 0905789362 starosta   46,85   24.06.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 131/13 odmena za znalecký posudok 119,22   24.06.2013

Ing. Pavol Jurkovič

97228 Valaská Belá 593

 132/13 príspevok za ROEP 31,28   25.06.2013

Správa katastra Prievidza

M.Mišíka 28

97101 Prievidza

 

133/13

 

plyn za júl 2013

 

348,29

 

 

2.7.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethoveova 5/1810

92101 Piešťany

 

 134/13

 

elektrina za júl 2013

 

317,11

 

 

2.7.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethoveova 5/1810

92101 Piešťany

135/13 outsourcing IT 51,60   4.7.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 136/13 mesačný paušál PL OcÚ a MŠ 58,93   8.7.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 137/13 náklady spojené so separáciou odpadu 86,70    8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

138/13 zneškodnenie odpadu 236,55   8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 139/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   8.7.2013

HATER Hasndlová, s.r.o.

Potočná 20

97251 Handlová

 140/13 potraviny pre ŠJ MŠ Lipník  31,09    9.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97101 Prievidza

 141/13 potraviny pre ŠJ MŠ 288,36   10.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97101 Prievidza

 142/13 aktualizácia programu KEO 2013/08 13,50   12.7.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151/5

99106 Záhorce

 143/13 mesačný paušál MT ocÚ 0911364655 13,99   16.7.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 

144/13

 

osadenie odvodovacieho žľabu na ceste pri IBV

 

1188,43

 

 

17.7.2013

 

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

97101 Prievidza

 

145/13

 

oprava výtlkov po zimnom obodbí

 

1695,48

 

 

17.7.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

97101 Prievidza

 

 

 

146/13

 

 

poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov

 

82,98

 

 

19.7.2013

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15

82007 Bratislava

147/13 mesačný paušál za mobil 0905789362 - starosta

 

48,48

 

 

22.7.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 BRATISLAVA

 

148/13

 

potraviny pre ŠJ MŠ Lipník

 

49,37

 

 

23.7.2013

COOP Jednota SD

A. Hlinku I. 437

97168 Prievidza

149/13 stravné lístky 188,52   24.7.2013

DOXX - stravné lístky sro

Kálov 356

01001 Žilina

 

150/13

 

špeciálna doprava a likvidácia odpadovej vody na 7bj Lipník

 

61,45

 

 

25.07.2013
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 97401 B.Bystrica
151/13 dopravné výkony  87,65   2.8.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

152/13

 

poplatok za telefón pevná linka OcÚ a MŠ Lipník + internet

 

57,08

 

 

 

5.8.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 

153/13

záloha za modul Register obyv. programu KEO WIN

 

 54,90

 

 

5.8.2013

KEOO, s.r.o. 

Poľná 151/5

991 06 Záhorce

 

154/13

 

odber elektriny za mesiac august 2013

 

317,11

 

 

5.8.2013

MAGNA E.A. sr.o.

Beethovenova 5/810

92107 Piešťany

 

155/13

 

odber plynu za mesiac august 2013

 

348,29

   5.8.2013

MAGNA E.A. sr.o.

Beethovenova 5/810

92107 Piešťany
156/13 outsourcing IT 51,60   6.8.2013

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 157/13 zneškodnenie odpadov za júl 2013 413,85   7.8.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

158/13

 

odvoz komunálneho odpadu

 

355,46

 

 

14.08.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

159/13

 

náklady spojené so separáciou

 

80,98

 

 

14.08.2013

Hater Handlová, s.r.o

Potočná 20

97251 Handlová

 

160/13

 

mesačný paušál za MT - OcÚ

 

14,09

 

 

15.8.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 

161/13

 

mesačný paušál za MT - starosta

 

46,00

 

 

21.8.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

82108 Bratislava

162/13 stravné lístky 143,18   22.8.2013

DOXX - stravné lístky

Kálov 356

01001  Žilina

 163/13 poistenie podnikateľov Mš lipník č. 47 39,60   23.8.2013

Kooperatíva Trenčín

Piariksticlká 16

Trenčín

 164/13 náklady hlavného kontrolóra 22,40   23.8.2013

Obec

972 32 Chrenovec-Brusno

 165/13 dopravné zrkadlo 175,20   30.08.2013

AD značenie s.r.o.

M.R. Štefánika

971 01 Prievidza

 166/13 dodávka elektrickej energie za 9/2013 317,11   2.9.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 167/13 dodávka plynu za 9/2013 348,29   2.9.2013

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

168/13 ročné predplatné mesačníka "Verejná správa" - zálohová faktúra

 

   369,00
 

 

02.09.2013

Poradca, s.r.o.

Pri celulózke 40

010 01 Žilina

169/13 outsourcing IT 51,00   04.09.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 170/13 stĺpik na dopravné zrkadlo 33,00    05.09.2013

AD značenie s.r.o.

M.R. Štefánika

971 01 Prievidza

 171/13 mesačný paušál za pevnú linku a internet OcˇU as Mš lIPNíK

 

55,63
 

 

09.09.2013

 

Slovak Telekom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 172/13 zneškodnenie odpadu 428,64   9.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová

 173/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   10.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová

174/13 predplatné časopisu Naša škola 2014 13,72   10.9.2013

PAMIKO, s.r.o.

Račianska 89

83102 Bratislava

175/13 náklady spojené so separáiou 172,48   16.9.2013

Hater Handlová

Potočná 20

972 51 Handlová 

 176/13 mesačný paušál za MT 0911364655 13,99    16.9.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 177/13 mesačný paušál za mt 0905789362 starosta obce

 

46,93

 

 

 

20.09.2013

 

Orange Slovensko,a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

178/13 terénne úpravy pri 7bj Lipník 84,00   27.09.2013

Si.To.Ro. s.r.o

č.d. 177 Veľká Čausa 97101

 179/13  stravné lístky 188,52   30.09.2013

DOXX - stravné lístky,sro.

Kálov 356

01001 Žilina

180/13

dodávka plynu za 10/2013 

348,29    2.10.2013

MAGNA E.A. sro.

Beethovenova 5/1810

82101 Piešťany

 181/13 dodávka elektriny za 10/2013 317,11   2.10.2013

MAGNA E.A. sro.

Beethovenova 5/1810

82101 Piešťany

 182/13 outsourcing IT 51,60   3.10.2013

ERPE servis

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 183/13 aktualizácia programu KEO 13,50   4.10.2013

KEO, s.r.o.

Poľná 151

991 06 Záhorce

 184/13 zneškodnenie odpadu  290,43   7.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

 185/13 potraviny pre ŠJ MŠ 961,47   8.10.2013

COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

 186/13

mesačný paušál pl + internete

OcÚ a MŠ

 

56,22

 

 

 

11.10.2013

 

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 187/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

 188/13 náklady spojené so separáciou 187,86   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

189/13 dopravné výkony 77,86   10.10.2013

Hater Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51  Handlová

190/13 predplatné mesačníka "Manažment školy v praxi" na rok 2014

 

64,20

 

 

11.10.2013

IURA EDITION s.r.o

Mlynské Nivy 48

821 09 Bratislava

191/13 ročné predplatné "Škola a stravovanie" 98,00   11.10.2013

RAABE nakladateľstvo

Trnavská cesta 84

82102 Bratislava

 192/13

mesačný paušál MT 0911364655

OcÚ kancelária

 

14,24

 

 

 

16.10.2013

 

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava

           
 193/13

mesačný paušál MT 0905789362

starosta obce Ľudovít Vojtko

 

46,00

 

 

 

22.10.2013

 

Orange )Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 194/13 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

 

188,40

 

 

 

25.10.2013

 

M.Vojtko - Elektroservis

opravy a údržba el.zar.

Clementisova 2005

95501 Topoľščany

 195/13 stravné lístkyDOXX 158,18    30.10.2013

DOXX-stravné lístky, s.r.o.

Kálov 356

0101 Žilina

 196/13 odber plynu za november 2013 348,29   4.11.2013

MAGNA E.A., s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany

 197/13 odber elektriny za november 2013 317,11   4.11.2013

MAGNA E.A., s.r.o.

Beethovenova 5/1810

92101 Piešťany
198/13 vodné a stočné "KD" 61,66   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 199/13 vodné a stočné "MŠ" 68,36   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 200/13 vodné a stočné "cintorín" 28,14   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 201/13 vodné a stočné "7BJ" 388,68   4.11.2013

StVPS, a.s.

974 01 B.l Bystrica

 202/13 outsourcing IT 51,60    5.11.2013

ERPE servis, s.r.o

SNP 1153/9

97201 Bojnice

 203/13 mesačný paušál PL ocÚ qa MŠ + internet 57,83   5.11.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

 204/13 oprava svietidiel verejného osvetlenia 335,67   08.11.2013

EL-MONT, Babuliak Peter

972 51 Handlová

 205/13 zneškodnenie odpadu 997,82   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 206/13 náklady spojené so separáciou 120,37   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 207/13 odvoz komunálneho odpadu 355,46   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 208/13 dopravné výkony 488,78   11.11.2013

HATER Handlová, s.r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

 209/13 potraviny pre ŠJ - MŠ Lipník 606,29    

 COOP Jednota Prievidza

A.Hlinku I.437

97101 Prievidza

 210/13 mesačný paušál MT 0911364655  OcÚ 25,19   13.11.2013

Slovak Telekom

Bajkalská 28

81762 Bratislava

 211/13 ročná licencia programu KEO 222,31    

KEO, s.r.o. Poľná

91106 Záhorce
 212/13 stravné lístky 158,18   29.11.2013

DOXX - Stravné lístky

Kálov 356

010 01 Žilina

 213/13 mesačný paušál za MT 0905789362 46,43   20.11.2013

Orange Slovensko

Metodova 8

821 08  Bratislava

 214/13 betonáž základu  150,00   21.11.2013

ŠEGITA FRANTIŠEK

Kamenárstvo

958 53 Skačany

215/13 odber a analýza vzorky OV ČOV 7bj 62,19   27.11.2013

Libor Lackovič

Balovská 96/19

97246 Čereňany

 216/13 revízia a čistenie komínov 127,00   27.11.2013

Hlinka Jozef -kominár

Jalovská 2/3

97232 Jalovec

 217/13 refakturácia autobusovej dopravy  - školenie RIS.SAM B.Bystrica 19,70   29.11.2013

Obec Jalovec

Mlynská 636

972 31 Jalovec

218/13

Dodávka plynu MŠ, DS, OcÚ 348,29   4.12.2013

MAGNA EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

219/13 Doddávka elektriny 12/2013 317,11   4.12.2013

MAGNA EA

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

 220/13  Outsourcing IT 51,60   4.12.2013

eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9

Bojnice

 221/13 Za Obecné noviny rok 2014 52,00   4.12.2013

INPROST S.R.O

Smrečianska 29

811 05 Bratislava 1

222/13 Dopravné výkony 104,74   5.12.2013

Hater - Handlová,

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

223/13 Náklady spojené so separáciou 90,43   5.12.2013

Hater - Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

224/13 Zneškodnenie nebezpečného odpadu 116,16   5.12.2013

Hater - Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

225/13 Mesačný paušál ST 11/2013 67,93   6.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

226/13 Odvoz KO 11/2013 355,46   9.12.2013

Hater - Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

227/13 Zneškodnenie odpadu 11/2013 279,57   9.12.2013

Hater - Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

228/13 Elektromontážne práce na VO - IBV 587,06   9.12.2013

Lachký Ján - REZUM

Tajovského 593, Jalovec

972 31 Ráztočno

229/13 Kalendár zvozu druhotných surovín 32,40   10.12.2013

Hater - Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

230/13 Vrecia na separáciu odpadu 74,93   10.12.2013

Hater - Handlová

spol. s r.o.

Potočná 20

972 51 Handlová

231/13 Predplatné časopisov pre MŠ 31,50   10.12.2013

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

232/13 Združené poistenie majetku 147,32   10.12.2013

Komunálna poisťovňa

Štefánikova 17

811 05 Bratislava 1

233/13 Za tovar pre ŠJ MŠ Lipník 539,96   10.12.2013

COOP Jednota Prievidza

A. hlinku I. 437

971 68 Prievidza

234/13 Za betonáž pätiek VO 540,00   16.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

235/13 Odvoz a likvidácia odpadovej vody 67,73 6.12.2013 16.12.2013

StVPS, a.s.

Partizánska cesta 5

974 01 Banská Bystrica

236/13 Mesačný paušál - mobil 0911 364655 15,17   16.12.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

237/13 Udržba hasiacich prístrojov 251,40   18.12.2013

M. Vojtko-ELEKTROSERVIS

Opravy a údržba el. zar.

Clementisova 2005

955 01 Topoľčany

238/13 Výkony mechanizmov 729,60   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

239/13 Osadenie rúr na stĺpy VO 826,80   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

240/13 Oprava mostu cez potok Lipníček 981,60   18.12.2013

Jozef Šimo Ekostav

Poľnohospodárov 2

971 01 Prievidza

241/13 Mesačný paušál - mobil 0905 789 362 46,78   23.12.2013

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava

242/13 Tovar pre ŠJ MŠ - zemiaky 55,50   23.12.2013

Ing. Daniel Leitman- AGRODAN

Okružná 838/117, KOŠ

243/13 Protisnehová zábrana TČ 230,40   23.12.2013

Ing. Ladislav CENTÁR

s.c.s.

Šimonovianska 5/18

958 03 Partizánske

244/13 Klampiarske práce na objekte MŠ 90,00   20.12.2013

Ján Kotian

pokrývačské a klampiarske práce

Tajovského 565,

972 31 Jalovec

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00

Základné info

počet obyvateľov: 512
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

Počasie

Počasie Lipník - Svieti.com