Číslo faktúry Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia s DPH v Eur Identifikácia súvisiacej zmluvy, objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo - adresa, IČO)
1/2017 Za stravné lístky 100 ks  365,60  01/2017 3.1.2017  DOXX - stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina
2/2017 Elektrina za 1/2017 292,12   3.1.2017

MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

3/2017 Plkyn za 1/2017 252,46   3.1.2017

MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

4/2017 Tovar do MŠ Lipník (potraviny) 173,04   5.1.2017

COOP Jednota Prievidza spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza

5/2017 Montážne práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase 1 309,06    4.1.2017 EL - MONT Peter Babuljak Mostná 32, 972 51 Handlová
 6/2017 Faktúra za služby pevnej siete - 12/2016  31,36     9.1.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
7/2017  Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová  440,02     9.1.2017 Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51Handlová 
8/2017 Odvoz komunálneho odpadu za 12/2016  355,46    9.1.2017  Hater Handlová spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
9/2017 Odber kuchynského odpadu 21,60     10.1.2017

Inta s.r.o. Rybárska 18,

911 01 Trenčín 

10/2017 Za služby mobilnej siete 45,72     11.1.2017

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava 

11/2017 Elektrina - vyúčtovanie za rok 2016 -140,76     11.1.2017

MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany 

12/2017 Outsourcing IT  51,60     11.1.2017 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 972 01 Bojnice 
13/2017 Konzumné zemiaky do MŠ Lipník  26,40     16.1.2017

AGRODAN s. r. o.

Okružná 117, 972 41 Koš 

14/2017  Plyn - vyúčtovanie za rok 2016  -0,92     16.1.2017  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 
15/2017  Za dodanie kľúčenky erb obce 50 ks  50,00    17.1.2017 

LASER ART NOVA s.r.o. Olympionikov 4,

971 01 Prievidza 

16/2017

SSE - dodávka a distribúcia elektriny

(Lipník 250 -  7b.j.) - vyúčtovanie

 9,65    20.1.2017

SSE a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47 Žilina

17/2017  Členský príspevok na rok 2017 425,79     25.1.2017

Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1

972 31 Ráztočno 

18/2017  Za stravné lístky 150 ks  544,80   02/2017  26.1.2017

DOXX - stravné lístky,

spol. s r. o. Kálov 356,

010 01 Žilina

19/2017 Vrecia na separáciu  109,52     2.2.2017

ABEEX s.r.o. Majerská 468/467, 956 07

Veľké Ripňany 

20/2017  Za služby pevnej siete 1/2017  31,36    6.2.2017  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
21/2017  Plyn za 2/2017  244,11    6.2.2017 

MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18,

921 01 Piešťany 

22/2017 Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov Handlová  348,69    7.2.2017  Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová 
23/2017  Odvoz komunálneho odpadu na skládku za 1/2017 355,46    8.2.2017 Hater Handlová, spol. s r. o. Potočná 20, 972 51 Handlová
 24/2017 Odber kuchynského odpadu z MŠ Lipník za 1/2017  10,80    8.2.2017 INTA s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín
25/2017 Členský príspevok v Združení miest a obcí hornej Nitry za rok 2017 100,69   9.2.2017

Združenie miest a obcí HORNEJ NITRY

V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza

26/2017 Elektrina za 2/2017 313,96   9.2.2017

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01 Piešťany

27/2017 Tovar do MŠ za 1/2017 529,84   9.2.2017

COOP Jednota Prievidza

spotrebné družstvo

A. Hlinku I. 437

971 68 Prievidza

28/2017 120 ks krájaná štrúdľa na detský karneval, ktorý sa konal 12.2.2017 68,83   13.2.2017

Prievidzké pekárne a cukrárne, a. s.

Košovská 12, 971  01 Prievidza

29/2017 Faktúra za služby mobilnej siete za 1/2017 64,88   13.2.2017

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

30/2017 Outsourcink IT 51,60   13.2.2017

ERPE servis, s.r.o.

SNP 1153/9, 972 01 Bojnice

31/2017 Poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky za poskytnutie informácie pre audítora 60,00   13.2.2017

Prima banka, centrála Žilina

Hodžova 11, 01001 Žilina

32/2017 Aktualizačný poplatok za mapový portál obce na 1 rok 320,00   16.2.2017

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214

33/2017 Nákup 18 kusov 110 l kontajner 460,08 O 042017 20.2.2017

Ferex, s.r.o.

Vodná 23, 949 01 Nitra

34/2017 Spoluúčasť na kultúrno-spoločenskom podujatí dňa 6.1.2017 "Dni kolied kresťanov Slovenska" 40,00   20.2.2017

Obec Ráztočno

Morovnianska 464

971 31 Ráztočno

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00

Základné info

počet obyvateľov: 512
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

Počasie

Počasie Lipník - Svieti.com