Názov školského vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky.

Prostredníctvom tohto programu chceme poznávať kultúrne dedičstvo našich predkov. Cez malého zvedavého vrabčeka poznávame zvyky, ľudové tradície a ľudovú tvorivosť na našej dedine a v jej okolí počas celého kalendárneho roka. Exkurziami a rôznymi tvorivými dielňami poznávame výrobky umeleckého kováčstva, zdobenie veľkonočných vajíčok rôznymi technikami (kraslice - slama, vosk, servítková metóda), pletenie veľkonočných korbáčov. Aktívne sa zapájame do akcií spojených s ľudovými zvykmi na dedine ( Fašiangový sprievod masiek, vynášanie Moreny ako symbolu zimy z našej dediny, zdobenie a stavanie mája).

Pri všetkých týchto akciách a krátkodobých projektoch vypracovaných pedagogickými zamestnancami úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou a hlavne s rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú do všetkých projektov počas celého roka:

- z plodov našich záhrad ( spolu s rodičmi v tvorivej dielni deti vytvárajú strašidielka z plodov záhrad)

- strašidielkový sprievod dedinou

- vianočné pečenie a zdobenie medovníčkov

- Fašiangový sprievod masiek dedinou

- Veľká noc v materskej škole a na dedine – tvorivá dielňa - zdobenie veľkonočných vajíčok

- pletenie veľkonočných korbáčov

- vynášanie Moreny z dediny

- stavanie Mája v MŠ a tiež aj v dedine- spolupráca v rámci MDD

 

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Lipník č. 47

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Lipník č. 47

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00

Základné info

počet obyvateľov: 512
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

Počasie

Počasie Lipník - Svieti.com