{tab 2017|blue}

Meno: Bydlisko Vek
50 rokov    
Dobišová Elena, Mgr. Lipník 115 50
Ďurdina Jozef Lipník 168 50
Dvorský Jozef, Ing. Lipník 218 50
Gálisová Ivana Lipník 43 50
Konigová Vlasta Lipník 121 50
Lekár Vladimír Lipník 154 50
Líška Miroslav Lipník 194 50
Maxoň Marián Lipník 205 50
Mikuška Ján Lipník 248 50
Ondrisek Štefan Lipník 209 50
Ondrisková Zdenka Lipník 209 50
Podolcová Renáta Lipník 10 50
55 rokov    
Dobiš Ivan Lipník 64 55
Gilan Ján Lipník 187 55
Grambličková Jana, Mgr. Lipník 14 55
Grolmus Marko Lipník 198 55
Kučera Ivan Lipník 88 55
Lacková Mária Lipník 200 55
Ľahká Jana, JUDr. Lipník 107 55
Markovičová Marcela, Ing. Lipník 229 55
Pravda Peter Lipník 116 55
Ráczko Tibor Lipník 251 55
Zachar Ľubomír Lipník 203 55
60 rokov    
Čičmanec Miroslav                                       Lipník 122                       60 
Dubský Anton Lipník 114 60
Lenhart Jaroslav Lipník 46 60
65 rokov    
Holina Peter Lipník 174 65
Lenhart Milan Lipník 180 65
Lenhartová Anna Lipník 73 65
Lenhartová Marta Lipník 46 65
Mikušková Mária, MUDr. Lipník 129 65
Pekárová Viola Lipník 124 65
Znamenáková Anna Lipník 117 65
70 rokov    
Jaško Ján Lipník 182 70
Kováč Ján Lipník 159 70
Mikuško Štefan Lipník 129 70
Mikušková Anna Lipník 21 70
Ondrejovič Ján Lipník 179 70
Vojtko Jozef Lipník 123 70
Vojtková Emília Lipník 141 70
75 rokov    
Gatial František Lipník 196 75
Lenhardt Stanislav Lipník 40 75
Škvarenina Ladislav Lipník 96 75
80 rokov    
Líšková Jozefína Lipník 34 80
Mikuška Anton Lipník 60 80
81 a viac    
Dobišová Bernardína Lipník 64  81 
Podolec Ján Lipník 62  81 
Lacková Mária Lipník 11  82 
Lenhartová Anna Lipník 133 82
Líška Milan Lipník 194 82
Hegová Emília Lipník 67 84
Znamenák Peter Lipník 117 84
Gilanová Marta Lipník 185 85
Šovčíková Emília Lipník 54 85
Lenhartová Irena Lipník 41 86
Dobišová Mária Lipník 160 87
Mikušková Helena Lipník 32 87
Líšková Anna Lipník 195 88
Meliško Jozef Lipník 22 89
Líška Jozef Lipník 195 90
Šovčíková Rozália Lipník 83 90

{tab 2016|blue}

50 rokov    
Kučeríková Beáta Lipník č. 202  
Kučerová Beáta Lipník č. 88  
Ľahký Ivan Lipník č. 37  
Lenhart Róbert Lipník č. 206  
Mikuška Vladimír Lipník č. 156  
Šovčíková Jana Lipník č. 93  
55 rokov    
Dobiš Slavomír Lipník č. 115  
Dobišová Mária Lipník č. 108  
Dubská Libuša Lipník č. 114  
Gramblička Bohuslav Lipník č. 14  
Konig Ján Lipník č. 121  
Lenhart Ján Lipník č. 109  
Lenhartová Katarína Lipník č. 42  
Líška Milan, Ing. Lipník č. 201  
Markovič Ľubomír, Ing. Lipník č. 229  
Mikuško Karol Lipník č. 199  
Mikušková Anna Lipník č. 199  
Mikušková Ľubica Lipník č. 130  
60 rokov    
Grebáčová Eva Lipník č. 101  
Kováč Jozef Lipník č. 15  
Mokoš Rudolf Lipník č. 92  
Mokošová Emília, Mgr. Lipník č. 92  
Prokeinová Ľudmila Lipník č. 78  
Vysloužilová Anna Lipník č. 86  
65 rokov    
Dobiš Ladislav Lipník č. 136   
Jašková Mária Lipník č. 182  
Kováčová Jana Lipník č. 159  
Líšková Anna Lipník č. 165  
Paulíková Otília Lipník č. 31  
Vojtková Mária Lipník č. 123  
70 rokov    
Dobišová Helena  Lipník č. 146   
Gatialová Jana Lipník č. 196  
Škvareninová Anna Lipník č. 96  
Šovčíková Dana Lipník č. 175  
Šovčíková Helena Lipník č. 161  
75 rokov    
Jackuliak Jozef Lipník č. 135  
Mikušková Oľga Lipník č. 60  
Vankúšová Emília Lipník č. 166  
Vojtko Ján Lipník č. 141  
80 rokov    
Dobišová Bernardína Lipník č. 64  
Podolec Ján Lipník č. 62  
81 a viac rokov    
Lacková Mária  Lipník č. 11  81 
Lacková Marta Lipník č. 152 81
Lenhartová Anna Lipník č. 133 81
Líška Milan Lipník č. 194 81
Hegová Emília Lipník č. 67 83
Znamenák Peter Lipník č. 117 83
Gilanová Marta Lipník č. 185 84
Lenhart Jozef Lipník č. 58 84
Šovčíková Emília Lipník č. 54 84
Lenhartová Irena Lipník č. 41 85
Dobišová Mária Lipník č. 160 86
Mikušková Helena Lipník č. 32 86
Líšková Anna Lipník č. 195 87
Meliško Jozef Lipník č. 22 88
Líška Jozef Lipník č. 195 89
Šovčíková Rozália Lipník č. 83 89

{tab 2015|blue}                                            

50 rokov    
Gatial Miroslav Lipník č. 30 07.09.1965
Grolmusová Viera, Ing. Lipník č. 198 24.08.1965
Krištof Milan Lipník č. 7 22.05.1965
Líšková Iveta Lipník č. 201

03.09.1965

Zacharová Ľubica Lipník č. 203 10.08.1965
     
55 rokov    
Čičmancová Zdenka Lipník č. 122 13.08.1960
Líška Vladimír Lipník č. 195 21.01.1960
Melišková Anna Lipník č. 22 07.09.1960
Mikušková Ľubica Lipník č. 130 02.01.1961
Poláková Ľubica Lipník č. 11 28.11.1960
Vysloužil Vladimír Lipník č. 86 21.05.1960
     
60 rokov    
Dobišová Daniela Lipník č. 136 07.07.1955
Kičin Jaroslav Lipník č. 150 23.03.1955
Kováčová Emília Lipník č. 15 28.05.1955
Kováčová Marta Lipník č. 186 28.01.1955
Kozárová Emília Lipník č. 177 10.09.1955
Lenhardtová Anna Lipník č. 40 12.11.1955
Lenhartová Mária Lipník č. 180 12.09.1955
Líšková Blažena Lipník č. 172 14.10.1955
Máček Jozef Lipník č. 110 22.03.1955
Máčeková Anna Lipník č. 110 26.07.1955
Píš Jozef Lipník č. 75 07.09.1955
     
65 rokov    
Beláková Anna Lipník č. 178 18.12.1950
Lacková Emília Lipník č. 190 06.11.1950
Meliško Jozef Lipník č. 19 11.11.1950
Oboňa Ľudovít Lipník č. 171 16.03.1950
     
70 rokov    
Dobiš Jozef Lipník č. 146 18.03.1945
Lenhartová Valéria Lipník č. 192 18.05.1945
     
75 rokov    
Gilanová Zita Lipník č. 153 04.06.1940
Lenhardt Ľudovít Lipník č. 164 19.05.1940
Lenhart Pavel Lipník č. 192 26.01.1940
Lenhartová Mária Lipník č. 193 30.05.1940
Líšková Mária Lipník č. 39 12.01.1940
Mikuška Ján Lipník č. 181 29.11.1940
     
80 rokov    
Lacková Mária Lipník č. 11 06.11.1935
Lacková Marta Lipník č. 152 25.01.1935
Lenhartová Anna Lipník č. 133 03.08.1935
Líška Milan Lipník č. 194 21.12.1935
   
81 a viac rokov    
Hegová Emília         82 rokov Lipník č. 67 13.09.1933
Znamenák Peter      82 rokov Lipník č. 117 18.06.1933
Gilanová Marta        83 rokov Lipník č. 185 07.07.1932
Lenhart Jozef          83 rokov Lipník č. 58 11.10.1932
Šovčíková Emília     83 rokov Lipník č. 54 10.04.1932
Lenhartová Irena     84 rokov Lipník č. 41 24.05.1931
Dobišová Mária        85 rokov Lipník č. 160 06.05.1930
Mikušková Helena    85 rokov Lipník č. 32 08.03.1930
Líšková Anna           86 rokov Lipník č. 195 27.11.1929
Meliško Jozef           88 rokov Lipník č. 22 09.12.1928
Líška Jozef              88 rokov  Lipník č. 195 14.09.1927
Šovčíková Rozália    88 rokov Lipník č. 83 05.08.1927
   
   
   

{tab 2014|blue}

 Naši jubilanti v roku 2014  "BLAHOŽELÁME"
50 rokov 
Šovčík Ján, č. 93 26.08.  
Gilanová Gabriela, č. 187 02.10.  
     

55rokov                                 

   
Lacko Jaroslav, č. 200 16.02.  
Gilanová Marta, Ing. č.197 12.06.  
Gilan Milan, Ing. č. 197 19.07.  
Gilan Jaroslav, č. 188 21.07.  
Lacková Kvetoslava, č.152 16.09.  
Dobiš Jozef, č. 108 07.11.  
     
60 rokov 
     
65 rokov 
Pešek Jozef, č. 65 01.01.  
     
70 rokov 
Mikušková Marta, č.181 26.04.  
Lacko Ján, č. 69 27.06.  
Šovčík Jozef, č. 175 17.08.  
Šovčíková Kornélia, č. 162 13.10.  
     
75 rokov 
Lenhartová Mária, č. 58 13.08.  
Lenhardt Milan, č. 149 04.11.  
     
80 rokov 
     
85 rokov 
Líšková Anna, č. 195 27.11.  
     
Najstarší obyvatelia obce: 

Budaová Oľga, č.d. 41

88 rokov

08.10.   

Mikušková Jozefína,č.d.156

88 rokov

23.09.  

 

{/tabs}

 

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00

Základné info

počet obyvateľov: 512
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

Počasie

Počasie Lipník - Svieti.com