Číslo zmluvy Nájomca hrob.miesta Číslo hrob.miesta Výška nájmu Prenajaté od:

Prenajaté

do:

1/2013 Lenhardt Ľudovít 1-A-1-13 dvojhrob 30 € 17.01.2013 16.01.2023
2/2013

Šovčíková Mária

1-A-3-79

detský hrob

1-A-4-114

dvojhrob

1-A-5-149

jednohrob

1-A-5-149

jednohrob

1-A-5-150

dvojhrob

84 € 25.01.2013 24.01.2023
3/2013 Gregušová Emília

1-A-4-98

dvojhrob

30 € 25.01.2013 24.01.2023
4/2013

Mikuška

Anton

1-A-3-62

detský hrob

8 € 25.01.2013 24.01.2023
5/2013

Melišková

Božena

1-A-1-11

dvojhrob

1A-3-78

detský hrob

38 € 28.01.2013 27.01.2023
6/2013 Mokoš Rudolf

1-a-5-135

dvojhrob

30 €  28.01.2013 27.01.2023
 7/2013

Ťažiar Michal

1A-1-17

dvojhrob

1-A-5-134

60 € 29.01.2013 28.01.2023
 8/2013 Kováčová Marta

1-A-2-38

dvojhrob

30 €  29.01.2013 28.01.2023
 9/2013 Gilanová Marta

1-A-2-39

jednohrob

16 € 29.01.2013 28.01.2023
 10/2013

Dobiš

Ivan

1A-1-8

dvojhrob

1-A-3-84

jednohrob

1-A-4-108

dvojhrob

 

76 € 29.01.-2013 28.01.2023
 11/2013

Lenhartová

Mária

1-A-2-44

dvojhrob

1-A-2-45

dvojhrob

60 € 29.01.2013 28.01.2023
 12/2013

Vysloužilová

Anna

1-A-5-139

dvohrob

30 € 29.01.2013 28.01.2023
 13/2013

Podolec

Blažej

1-A-8-196

dvohrob

30 € 29.01.2013 28.01.2023
 14/2013 Ľahký Ľubomír

1-A-4-89

dvojhrob

1-A-5-122

dvjhrob

60 € 30.01.2013 29.01.2023
 15/2013

Kotianová

Anna

 1-A-4-107

dvojhrob

1-*A-6-151

jednohrob

46 €  30.01.2013 29.01.2023
 16/2013

Dubcová

Mária

1-A-6-156

dvojhrob

1-A-6-157

dvojhrob

60 € 30.01.2013 29.01.2023
 17/2013 Znamenáková Anna

1-A-1-14

dvojhrob

1-A-4-109

jednohrob

46 €

30.01.2013 29.01.2023
 18/2013 Pekárová Božena

1-A-2-33

dvojhrob

30 €  30.01.2013 29.01.2023
 19/2013

Lenharotová

Anna

1-A-2-56

dvojhrob

30 € 30.01.2013 29.01.2023
 20/2013

Podolec

Ján

 1-A-4-102

dvojhrob

1-A-5-124

dvojhrob

 60 € 30.01.2013 29.01.2023
 21/2013

Dobišová

Helena

1-A-1-10

dvojhrob

30 € 30.01.2013 29.01.2023
 22/2013

Oboňová

Eva

1-A-5-144

dvojhrob 
 30 €  30.01.2013 29.01.2023
 23/2013

Vojtko

Jozef

1-A-4-111

dvojhrob

1-A-8-191

dvojhrob

 

 60 €  30.01.2013 29.01.2023
 24/2013

Lacko

Ján

 1-A-5131

jednohrob

16 € 30.01.2013  29.01.2023
 25/2013

Holinová

Anna

1-A-4-106

dvojhrob 

1-A-5-137

jednohrob

1-A-5-138

jednohrob

 62 €  30.01.2013 29.01.2023
 26/2013

Šovčíková 

Helena

1-A-1-9

dvojhrob 
 30 € 31.01.2013 30.01.2023
 27/2013

Mikuško

Ľubomír

1-A-2-59

detský hrob

1-A-7-161

dvojhrob

1-A-7-169

dvojhrob

 

 68 31.01.2013 30.01.2023
 28/2013

Ľahký

Jozef

1-A-2-34

dvojhrob 
 30 € 31.01.2013 30.0.12023
 29/2013

Čičmanec

Anton

1-A2-24

dvojhrob

1-A-3-76

detský hrob

 

 38 € 31.01.2013 30.0.12023
 30/2013 Kozárová Emília

1-A-2-30

dvojhrob 
30 € 31.01.2013 30.01.2023
 31/2013

Vojtko

Ľudovít

1-A-1-6

dvojhrob

1-A-4-112

dvojhrob

1-A-8-190

dvojhrob

 

 90 € 31.01.2013 30.01.2023
 32/2013

Pešek

Jozef

1-A-7-160

jednohrob
 16 € 31.01.2013 30.01.2023
 33/2013

Píšová

Anna

1-A-8-194

dvojhrob 
 30 € 31.01.2013 30.01.2023
 34/2013

Zacharová

Ľubica

1-A-7-171

dvojhrob

1-A-7-172

dvojhrob

 

 60 € 31.01.2013 30.01.2023
 35/2013

Lenhartová 

Mária

 

1-A-1-205

jednohrob

16 € 31.01.2013

 

30.01.2023

 

 36/2013

Líšková 

Monika

1-A-1-202

jednohrob

16 €  01.02.2013  31.01.2023
 37/2013 Líšková Jozefína

1-A-1-200

jednohrob

1-A-1-115

dvojhrob

 

 46 € 01.02.2013 31.01.2023
 38/2013 Melišková Anna

1-A-1-16

dvojhrob

1-A-2-41

jednohrob

1-A4-97

dvojhrob

 
 76 € 01.02.2013 31.01.2023
 39/2013

Paldaufová

Ľudmila

1-A-7-168

jednohrob 
 16 € 01.02.2013 31.01.2023
 40/2013

Hegová 

Emília

1-A-2-31

jednohrob

1-A-3-75

detský hrob

1-A-5-127

dvojhrob

1-A-5-147

detský hrob

1-A-5-148

detský hrob

1-A-7-178

jednohrob

 

 86 €  01.02.2013 31.01.2023
 41/2013

Lenhart

Ján

1-A-8-183

dvojhrob 
 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 42/2013

Líšková

Anna

 

1-A-8-180

jednohrob 
 16 € 04.02.2013 03.02.2023
 43/2013

Mikušková 

Anna

1-A-1-15

dvojhrob

1-A-2-15

jednohrob

 

 46 € 04.02.2013 03.02.2023
 44/2013

Vankušová

Emília

1-A-2-25

dvojhrob

1-A-2-35

jednohrob

1-A-7-167

dvojhrob

 

 76 € 04.02.2013 03.02.2023
 45/2013

Ľachká

Lucia

1-A-8-182

jednohrob 
 16 € 07.02.2013 06.02.2023

 46/2013

Mikuško

Ján

1-A-3-88

jednohrob

1-A-6-153

dvojhrob

 

 46 € 08.02.2013 07.02.2023
 47/2013

 Lacková

Emília

1-A-1-20

dvojhrob 
 30 €  08.02.2013 07.02.2023
 48/2013

Šovčík

Ján

1-A-8-185

dvojhrob 
 30 €  11.02.2013 10.02.2023
 49/2013

Gilanová 

Zita

1-A-5-143

dvojhrob 

1-A-5-207

jednohrob

 46 €  11.02.2013 10.02.2023
 50/2013

Lacková

Marta

1-A-7-206

dvojhrob 
 30 €  11.02.2013 10.02.2023
 51/2013

Lenhardt 

Ľudovít

1-A-6-155

dvojhrob 
 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 52/2013

Lenhartová

Irena

1-A-7-166

dvojhrob 
 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 53/2013

Lenhart

Pavel

 

1-A-7-162

dvojhrob

1-A-7-163

dvojhrob

 60 €  12.02.2013 11.02.2023

 54/2013

Líšková

Anna

1-A-7-164

jednohrob

1-A-7-165

jednohrob

32 €

12.02.2013

 

11.02.2023
55/2013

Mikuška

Vladimír

1-A-4-96

dvojhrob

 
 30 € 12.02.2013 11.02.2023
 56/2013

Šovčíková 

Helena

1-A-2-46

jednohrob

 
16 € 05.03.2013 04.03.2023
 57/2013

Lenhartová

Katarína

1-A-4-92

dvojhrob

1-A-4-103

dvojhrob

 
60 € 13.02.2013 12.02.2023
 58/2013 Líšková Blažena

1-A-9-197

urnový hrob

6 € 14.02.2013 13.02.2023
 59/2013

Lacková

Mária

1-A-8-192

jednohrob

 
16 € 18.02.2013 17.02.2023
 60/2013

Dobišová

Elena

1-A-1-12

dvojhrob

 
30 € 18.02.2013 17.02.2023
 61/2013

Lenhart

Jozef

1-A-5-140

jednohrob

1-A-5-1641

jednohrob

 
32 € 20.02.2013 19.02.2023
 62/2013 Matiašková Vilma

1-A-3-65

detský hrob

1-A-3-65

detský hrob

1-A-3-85

detský hrob

 
46 € 19.02.2013 18.02.2023
 63/2013

Dobišová 

Vilma

1-A-5-136

dvojhrob

 
 30 €

20.02.2013

19.02.2023
 64/2013

Dobišová

Mária

1-A-5-142

jednohrob

 
 16 € 20.02.2013 19.02.2023
 65/2013

Lenhartová

Anna

1-A-7-177

dvojhrob

 
 30 € 20.02.2013 19.02.2023
 66/2013

Meliško

Ján

1-A-3-80

dvojhrob

1-A-3-86

jednohrob

1-A-8-186

dvojhrob

76 € 21.02.2013 20.02.2023
 67/2013

Kozárová

Emília

1-A-2-32

jednohrob

 
 16 €  26.02.2013 25.02.2023
 68/2013

 Líška

Roman

 

1-A-3-69

detský hrob

 8 € 26.02.2013 25.02.2023
 69/2013

Melišková

Anna

1-A-7-175

dvojhrob

1-A-7-176

dvojhrob

 60 € 26.02.2013 25.02.2023
 70/2013

Kováčová

Jana

 

1-A-5-121

dvojhrob

 30 € 27.02.2013 26.02.2023
 71/2013

Lenhart

Stanislav

1-A-2-48

jednohrob

16 € 28.02.2013 27.02.2023
 72/2013

Lenhart 

Milan

1-A-3-87

jednohrob

 16 €  28.02.2013 27.02.2023
 73/2013

Jašková

Mária

1-A-3-70

detský hrob

1-A-4-91

dvojhrob

 
 38 € 28.02.2013 27.02.2023
 74/2013

Dobiš

Ladislav

1-A-4-99

dvojhrob

 
 30 €  28.02.2013 27.02.2023
 75/2013

Prokeinová

Ľudmila

1-A-9-198

urnový hrob

 
 6 € 28.02.2013 27.02.2023
 76/2013

Paulíková

Otília

1-A-5-132

jednohrob

1-A-5-133

dvojhrob

 
 46 € 01.03.2013 28.02.2023
 77/2013

Gatial

Emil

1-A-2-43

jednohrob

1-A-7-159

dvojhrob

 
46 € 01.03.2013 28.02.2023
 78/2013

Tonhauserová

Mária

1-A-8-193

dvojhrob


 
30 €  01.03.2013 28.02.2023
 79/2013

Mikuško

Štefan

1-A-3-66

detský hrob

1-A-7-173

dvojhrob

 38 €  04.03.2013 03.03.2023
 80/2013

Mičíková

Katarína

1-A-7-100

dvojhrob

1-A-5-145

dvojhrob

 
 60 € 04.03.2013 03.03.2023
 81/2013

Gatialová

Janka

 

1-A-2-29

dvojhrob

 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 82/2013

Dobišová

Mária

1-A-4-120

dvojhrob

 
 30 € 04.03.2013 03.03.2023
 83/2013

Líšková

Anna

 

1-A-1-19

jednohrob

1-A-8-181

dvojhrob

 46 €  04.03.2013 03.03.2023
 84/2013

Lenhart

Jaroslav

 

1-A-3-68

detský hrob

1-A-4-119

dvojhrob

1-A-8-184

dvojhrob

 68 € 05.03.2013 04.03.2023
 85/2013

Pekárová 

Viola

1-A-1-4

dvojhrob

 
30 € 05.03.2013 04.03.2023
 86/2013

Lenhart

Ján

1-A-4-95

dvojhrob

1-A-4-110

dvojhrob

 
 60 € 05.03.2013 04.03.2023
 87/2013

Petrášová

Jana

 

1-A-1-7

dvojhrob

 30 €  06.03.2013 05.03.2023
 88/2013

Poliak

Jozef

1-A-6-154

dvojhrob

 
 30 € 06.03.2013 05.03.2023
 89/2013

Jackuliaková

Emília

1-A-4-94

dvojhrob

 
30 € 06.03.2013 05.03.2023
 90/2013 Minichová Ingrid

1-A-5-125

dvojhrob

 
 30 € 06.03.2013 05.03.2023
 91/2013

Kučeríková

Beáta

1-A-1-1

jednohrob

 
 16 € 06.03.2013 05.03.2023
 92/2013

 Líška

Vladislav

1-A-2-37

jednohrob

1-A-4-170

dvojhrob

 
 46 € 08.03.2013 07.03.2023
 93/2013

Maxoňová

Ľubica

1-A-1-5

jednohrob

1-A-2-36

jednohrob

1-A-2-47

detský hrob

 
 40 €  14.03.2013 13.03.2023
 94/2013

Homolová

Eva

 

1-A-1-21

jednohrob

 16 € 15.03.2013 14.03.2023
 95/2013

Chudá

Katarína

1-A-1-3

dvojhrob

 
 30 €  19.03.2013 18.03.2023
 96/2013

Mikuška

Anton

1-A-6-152

dvojhrob

 
 30 € 20.03.2013 19.03.2023
 97/2013

Mikušková

Anna

1-A-2-40

jednohrob

1-A-2-51

jednohrob

1-A-4-104

jednohrob

1-A-4-105

jednohrob

1-A-5-123

dvojhrob

 
 94 € 20.3.2013 19.3.2023
 98/2013

Lenhartová

Anna

1-A-1-204

jednohrob

 16 € 21.03.2013 20.03.2023
 99/2013

Palušková

Emília

1-A-2-53

dvojhrob

 
 30 € 22.03.2013 21.03.2023
 100/2013

Gramblička

Bohuš

 

1-A-4-101

dvojhrob

 30 €  25.03.2013 24.03.2023
 101/2013

Dubská

Libuša

1-A-5-129

jednohrob

 
 16 € 25.03.2013 24.03.2013
 102/2013

Daubnerová

Helena

1-A-2-57

dvojhrob

 
 30 € 08.04.2013 07.04.2023
 103/2013

Dobotka

Ján

1-A-4-93

dvojhrob

 30 €  22.04.2013 21.04.2023
 104/2013

Gilan

Ján

 

1-A-3-82

dvojhrob

1-A-4-83

dvojhrob

 60 €  25.04.2013 24.04.2023
 105/2013

Mertusová

Eva

1-A-8-189

dvojhrob

 
30 € 16.05.2013 15.05.2023
 106/2013

Šimko

Tibor

1-A-1-18

jednohrob

1-A-2-23

jednohrob
 32 €  20.05.2013 19.05.2023
 107/2013

Šovčík

Ján

1-A-5-126

dvojhrob

 
 30 € 31.05.2013 30.05.2023
 108/2013

Rusová

Gabriela

1-A-2-27

dvojhrob

 
 30 € 05.06.2013 04.06.2023
 109/2013

Rusová

Gabriela

1-A-3-77

detský hrob

 
8 € 05.06.2013 04.06.2023
 110/2013

Chrenková

Lenka

1-A-2-28

dvojhrob

30 € 11.11.2013 10.11.2023
 111/2013

Kováčová

Alena

1-A-1-22

dvojhrob

30 € 14.11.2013

13.11.2023

 

1/2014

 Jackuliaková Emília

1-A-2-54 jednohrob 

16 € 01.01.2012

 31.12.2021

2/2014 

Znamenáková Anna 

1-A-7-174

jednohrob

1-A-8-187

jednohrob

 32 €  01.01.2012

31.12.2021 

 3/2014

Pechová Anna 

1-A-1-2

dvojhrob

 

30 €  01.01.2012 

31.12.2021 

 4/2014

Mihálik Peter 

1-A-4-90

jednohrob 

16 €  01.01.2012 

31.12.2021 

 5/2014

Jozef Ďurdina 

1-A-1-201 jednohrob

16 €  01.01.2012 

31.12.2021 

6/2014

Jaroslav Lacko a súrodenci

1-A-2-26

30 € 01.01.2012

31.12.2021

1/2015 

 JUDr. Ľahká Jana

1-A-2-208 

16 €  28.02.2015 

27.02.2025 

2/2015 

 Lenhartová Mária

 1-A-1-209

 16 €  02.04.2015

01.04.2025 

 3/2015

Skrežinová Iveta

1-A-1-203 

16 €  07.09.2015 

06.09.2025 

4/2015 

Ivana Gálisová 

1-A-1-199 

30 €   08.09.2015

 07.09.2025

 5/2015

Kornélia Šovčíková 

1-A-1-210 

16 €  13.11.2015 

12.11.2025 

 6/2015

Emília Vankušová 

1-A-7-211 

16 €  08.12.2015 

07.12.2025 

 1/2016

Helena Lenhartová 

1-A-9-212 

6 €  04.04.2016 

03.04.2026 

 2/2016

Jozef Lenhart 

1-A-1-213 

16 €  08.09.2016 

07.09.2026 

 

 

 

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00

Základné info

počet obyvateľov: 512
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

Počasie

Počasie Lipník - Svieti.com